Spedition sedan 1945

Uuttera Oy grundades 1945. Verksamheten består i huvudsak av spedition och bilterminalaktiviteter.

Uuttera var en av Finlands Frihamn Ab:s grundare år 1960 och är frihamnens största aktieägare.

I bolagets lager- och fältutrymmen sker lagringen och organiseringen av transporter i samarbete med såväl internationella som nationella transport- och speditionsföretag. Årligen hanteras tusentals ton styckegods och PDI utförs på tiotusentals importerade bilar.

Transitotrafiken till och från Ryssland och centrala Asien spelar en betydande roll i Uutteras verksamhet. Ett flertal biltillverkare och handelshus har tillsammans med Uuttera grundat exportlager samt PDI-center för detta syfte.

Uuttera-gruppen fungerar också som investerare. Bolaget äger och hyr ut lägenheter i Helsingfors och Hangö.

Som medlem i Finlands Speditörförbund erbjuder Uuttera importörer och exportörer såväl speditionslagring som ett effektivt nationellt distributions nätverk. Bolagets kunder består bl.a. av utländska leverantörer vars partilager återfinns i Uutteras utrymmen.

Uuttera är ett Helkama-bolag. Helkama-bolagen har verkat i Finland sedan år 1905. Bekanta dig med de övriga Helkama-bolagen på adressen: www.helkama.com.

Importkonditionering

Professionellt utbildade arbetare

Modern teknik, ADB, målning, plåtarbete osv

Installation av extrautrustning

Installation av utrustning enligt kundens önskemål

Godkänd av biltillverkarna

Arbetets kvalitet är godkänd och övervakad av biltillverkarna

Basmodellerna i lager

Basmodellerna i lager, bilarna byggs för att motsvara marknaden