Bilterminalen

Hangö är tack vare sitt geografiska läge en utmärkt bilterminal. Den isfria hamnen, de goda förbindelserna till Europas hamnar och de korta förbindelserna österut har gjort Hangö till Finlands största bilterminal.

Uuttera har under sin långa historia bidragit till att göra Hangö hamn till den ledande hamnen i Finland. Med vårt kunnande strävar vi till att möta även de mest krävande behoven kunderna i bilbranschen ställer.

Uuttera har tiotals hektar lagerutrymme för såväl europeiska som icke europeiska bilar. På det ingärdade och bevakade frihamnsområdet ryms tiotals tusen bilar. Många av världens ledande biltillverkare och handelshus samt flera finska bilimportörer anlitar Uuttera.

Genom att anlita Uuttera att sköta beskattningen och förtullningen av bilar till den finska marknaden har bilimportörerna möjliggjort att de tryggt kan fokusera sig på, för dem, viktigare saker.

Många välkända biltillverkare använder Uuttera som mellanlager för marknaderna i Ryssland, Baltikum. Länderna är nära belägna – endast en gräns att passera för t.ex. marknaden i Moskva.

Montering av tilläggsutrustning enligt kundernas önskemål sköts snabbt och noggrant med hjälp av den senaste teknologin och personalens sakkunskap.